تبلیغات
دعای عظم البلا ••● بـانـوان تـحـت لـوای حُ س ی ن ●•• - ܓ✿ ٠•● بـیـوگـرافے ِ جــواهـری

••● بـانـوان تـحـت لـوای حُ س ی ن ●••
 
Ѽ بہ مـحفـل فـرشـتہ هـاے زمـیـنے خـوش آمـدیـد Ѽ
جواهـری   , sooshiyant22


نـام
:

٠•●  جــواهــری ●•٠

دربـاره مــن :

٠•●سـاده بـگـمــ  :

خیـلی هـا  فکـر میـکنـن ،

خـیـلی بـچــ ه مـثـبـتـم  . . .

و یــا اینـکـ ه بسیـجـی هستـم و خیـلی چیـزای دیگـ ه . . .

امـا من فـقـط یــ ه آدم مـعـمـولـیـم . . .

نمیـگم ایـنـا بـده  ، نـ ه  . . .

ولـی من لایـقــ نـیـستـم اینقدر هـا خـوبـــ بــاشـم . . .

امـا بـا تمـام بـدیـام عـاشـق رهبـــرم و ولایـتــ  . . . 

تـاریـخ تـولـد :

 
┘◄هـفـتـــ ٠•● فــروردیـن ٠•● هــزار و سـیـصـد و شـصـتــ و یـکــ

عـلـایــق :

ܓ خـدا

ܓ بـنده هـ ای خـوبــ خـدا


ورزش :

  ┘◄•●کـشـتـی  
 
فـعـالـیـتـهـا :

┘◄ مـتـاسـفـ انـ ه از بـیـانـش عــاجـز مـی بـاشم   . . .

یـکی از آرزو هـام :

  الــلـهّـم الـرزقـنــا حـج بـیـتـکـــ الـحــرام . . . 


یـک دعـا بـرای هـمـدل هـای وبـلـاگـــ :
 
 

┘◄ ٠•●  خــدا رو بـراتـونـــ آرزو دارمــ . . .  ●•٠

طبقه بندی: ▣ بـیـوگـرافے ِ فـرشـتہ هـاے ِ زمـیـنے ▣، 
برچسب ها: طـلـیـعــ ه دارانــ عـفـافـــ،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 مرداد 1392 توسط جـواهـری